Tjenester

Leverandør

Vi ønsker ikke bare å være leverandør, men også en samarbeidspartner for våre kunder. Vi skalerer ned antall produkter som gjør samme nytte og erstatter med produkter som er spisset til deres formål.
Leverandør

Totalkunde hos Nor Solution

Å gjøre endringer i rutiner oppleves i mange tilfeller som en omfattende og tung prosess. Ofte mangler man kompetansen for å se et helhetlig bilde av prosessen fra start til slutt.

For å få en størst mulig gevinst av å bytte leverandør, må man se på alle aspekter med drift og produksjon og ikke bare på besparelser innkjøp av produkter.

Ved å gjøre en totalavtale med oss er det vår oppgave å vise gevinstene. Vi mener derfor at grunnlaget for dette må knyttes opp mot reelle tall og en handlingsplan for forbedring.

Analyse av dagens drift

Nor Solution tilbyr en kostnadsfri analyse av dagens drift for å se på forbedringspotensialet.

Analysen utføres ved at en av våre ansatte får tilgang til å gjøre en befaring og dermed kan danne seg et inntrykk av dagens produksjon og produktsortiment.

Ut i fra dette danner vi en konklusjon som vil legge grunnlaget for videre drøfting av hvordan vi på best mulig måte kan etablere et samarbeid med fokus på besparelser, effektivitet og økt kvalitet på tjenestene og produktene som brukes.

Gevinst og besparelser:

  • Produktkunskap
  • Oppmerking og system i produkter
  • Produktkvalitet
  • Reduksjon i forbruk av produkter i form av rett blandingsforhold
  • Bruk av riktige produkter til oppgaven som skal utføres
  • Reduksjon av antall produkter som gjør samme nytte
  • Bruk av blandingssystemer
  • Innkjøpsrutiner
  • Riktig utstyr og verktøy for besparelse i form av reduksjon i arbeidstimer
  • HMS og oppbygning av pålagt dokumentasjon for arbeidsplassen

Produktopplæring og systematisering

Produktkunnskap og system mener vi er nøkkelen til gevinst i form av tidsbruk og resultat. Som totalkunde hos Nor Solution tilbyr vi en grundig produkt-opplæring samt systematisering av skap med oppsett av verne-blad. Hvert produkt har sin faste plass som er merket.

Nor Solution rydder og skalerer ned antall produkter som gjør samme nytte og erstatter med produkter som er spisset til deres formål. Sammen finner vi et produktsortiment som passer deg som kunde.

Ellers tilbyr Nor Solution en rekke kurs for kompetanseheving i din bedrift. Vi stiller opp for deg som kunde.

Bestillingsskjema

Fyll inn informasjon i feltene under for bestilling eller hvis du har spørsmål eller andre forespørsler.

Takk! Din henvendelse er mottatt.
Se gjennom at alt er fylt ut riktig. Hvis feilen vedvarer, vennligst prøv igjen senere!