Nor Solution som leverandør

Vi er ikke bare en leverandør av kjemi og tilbehør – vi stiller opp som samarbeidspartner. Hos oss får du kunnskap om gode arbeidsmetoder og riktig produkt til din situasjon. Produktsortimentet vårt kjennetegnes av kvalitet, bruksverdi og effektivitet. Her i Nor Solution er vi der for deg som en nisjeleverandør og kjemipartner.

Nor solution

Totalkunde hos oss

Å gjøre endringer i rutiner oppleves i mange tilfeller som en omfattende og tung prosess. Ofte mangler man kompetansen for å se et helhetlig bilde av prosessen fra start til slutt. For å få en størst mulig gevinst av å bytte leverandør, må man se på alle aspekter med drift og produksjon og ikke bare på besparelser rundt produktinnkjøp. Ved å gjøre en totalavtale med oss er det vår oppgave å vise gevinstene. Vi mener derfor at grunnlaget for dette må knyttes opp mot reelle tall og en handlingsplan for forbedring.

Analyse av dagens drift

Nor Solution tilbyr en kostnadsfri analyse av dagens drift for å se på forbedringspotensialet. Analysen utføres ved at en av våre ansatte får tilgang til å gjøre en befaring og dermed kan danne seg et inntrykk av dagens produksjon og produktsortiment. Ut i fra dette danner vi en konklusjon som vil legge grunnlaget for videre drøfting av hvordan vi på best mulig måte kan etablere et samarbeid med fokus på besparelser, effektivitet og økt kvalitet på tjenestene og produktene som brukes.

Dette ser vi ofte besparelser og gevinst i:

» Produktkunskap
» Oppmerking og system i produkter
» Produktkvalitet
» Reduksjon i forbruk av produkter i form av rett blandingsforhold
» Bruk av riktige produkter til oppgaven som skal utføres
» Reduksjon av antall produkter som gjør samme nytte
» Bruk av blandingssystemer
» Innkjøpsrutiner
» Riktig utstyr og verktøy for besparelse i form av reduksjon i arbeidstimer
» HMS og oppbygning av pålagt dokumentasjon for arbeidsplassen

Produktopplæring og systematisering

Produktkunnskap og system mener vi er nøkkelen til gevinst i form av tidsbruk og resultat.
Som totalkunde hos Nor Solution tilbyr vi kostnadsfritt en grundig produktopplæring og systematisering av skap med oppsett av verneblad. Hvert produkt har sin faste plass som er merket. Vi rydder og skalerer ned antall produkter som gjør samme nytte og erstatter med produkter som er spisset til deres formål. Sammen finner vi et produktsortiment som passer deg som kunde perfekt.

Ellers tilbyr Nor Solution en rekke kurs for kompetanseheving i din bedrift. Vi stiller opp for deg som kunde!